Inwoners met niet-westerse achtergrond

Veel voorkomende locaties voor inwoners met niet-westerse achtergrond
 

 • (Lokale) supermarkten

 • Kerk/Moskee

 • Culturele instellingen

 • Sportverenigingen

 • Bibliotheek

 • Buurthuizen

 • Scholen


   

Hoe kan je inwoners met niet-westerse achtergrond betrekken? (Participatiemiddelen)
   

 • Participatieplatform Wij.Doen.Groen.

 • Interviews aan de deuren of bij bestaande evenementen

 • Uitnodiging via nieuwsbrief (van actieve buurtorganisaties)

 • Buurtkrant oproep

 • Lessen en excursies via scholen

 • Enquêtes

 • Straatinterviews

 • Via contactpersonen van buurtorganisaties, jongerenwerk, verenigingen

   

 

Hoe kun je inwoners met niet-westerse achtergrond bereiken? (Communicatiemiddelen)
 

 • Huis aan huis blad

 • Krant

 • Buurtkrant

 • Printmedia van scholen en Moskees/kerken en het openbaar vervoer.

 • Social media

 • QR-codes

 • Bibliotheek

 • Supermarkt

 • Eigen (online) tv/radio zenders